• Blog posts

  Bio

  JF1.png

  Introduction

  Een lijn binnen een blok met kleur ByLayer op layer "Linework" krijgt de kleur toegewezen aan layer "Linework".
  Een lijn binnen een blok met kleur ByBlock op layer "Linework" krijgt de kleur toegewezen aan het blok.
  Een lijn binnen een blok op layer 0 met kleur ByLayer krijgt de kleur van de layer waarop het blok is ingevoegd.]

  ByBlock

  Als je het uiterlijk (kleur) van een deel van het blok wilt controleren, kun je de ByBlock-waarde aan dat deel van het blok toekennen, wat eigenlijk betekent dat dit deel van het blok pas een waarde krijgt als het in de tekening wordt ingevoegd.

  JF2.png

  Stel dat je een blok hebt (bijvoorbeeld een bout), dat een middellijn bevat en dat je de kleur ervan wilt controleren voor elk blok dat op een willekeurige layer wordt geplaatst. In dat geval moet je de ByBlock waarde toewijzen aan de middellijn voordat je dit blok aanmaakt (je kunt het ook achteraf, in de blok editor, wijzigen).

  Kleur van objecten die je via ByBlock wilt instellen en vervolgens eeb blokdefinitie wilt maken.

  JF3.png

  Nadat het blokje is gemaakt en in een tekening is ingevoegd, zul je merken dat de middellijn zich gedraagt alsof de ByLayer-kleureigenschap is toegewezen. Verander de kleur van de middellijn in een of andere expliciete kleur (bijv. groen) in het eigenschappenpaneel terwijl er geen commando actief is en voeg dan het blok in. De middellijn is nu groen en als je de layer van dit blok verandert, zie je dat de kleur groen of onveranderd blijft, terwijl de bout van kleur verandert naar gelang de layer waar het blok op is aangebracht.

  JF4.png

  De belangrijkste voorwaarde is dat alle elementen van het blok op layer 0 staan voordat de blokdefinitie wordt gemaakt.