• Blog posts

  Bio

  • Sinds oktober wordt de mobile app niet meer ondersteund op iOS 11 of ouder. Gebruikers moeten upgraden naar iOS 12.
  • Rapporten kunnen nu worden opgemaakt in de 10 ondersteunende talen
  • In de rapporten van Issues/Meldingen die in een plan zijn aangemaakt, verschijnt nu ook een planweergave. Het voordeel is dat iemand die het rapport ontvangt, per melding onmiddellijk kan zien waar de melding gepositioneerd is.

  BIM_360_Update_FY20Q4_-_1.png

  DOCS

  • Je kan een 3D-snede maken op basis van een selectie van objecten. Dit is een eenvoudige maar belangrijke verbetering bij het bekijken van modellen.
  • File Activities: Gebruikers (met minimaal Edit permission) kunnen nu nagaan wat er allemaal met een bestand is gebeurd. Je kan de activiteiten ook filteren op basis van persoon, actie en periode.
  • Goedkeuringsprocedures: Je kan een rapport in Excel aanmaken met alle informatie van een goedkeuringsprocedure: wie heeft het project geïnitieerd, gecontroleerd en goedgekeurd? Alle opmerkingen van de betrokken partijen zijn ook terug te vinden in het rapport. 
  • Via Desktop Connector kunnen nu ook bestanden vergrendeld worden, zodat andere gebruikers geen nieuwe versies kunnen uploaden of dit bestand kunnen verplaatsen/verwijderen. 

  DESIGN

  • BIM 360 Design ondersteunde voorheen enkel workshared projecten (= meerdere mensen die werken in hetzelfde project). Nu kunnen ook ontwerppartijen met standalone projecten op BIM 360 participeren in de intelligente workflows van BIM 360 Design.
  • IFC-bestanden kunnen nu ook gebruikt worden in de workflows van BIM 360 Design.
  • Licensing: We willen u graag informeren over enkele zeer specifieke situaties met betrekking tot het 'Bring your own subscription' principe dat enkel van toepassing is voor BIM 360 Design. Alleen wanneer beide partijen BIM 360 Design licenties hebben, kan het 'BYOS' principe worden toegepast. Concreet komt het 'BYOS' principe neer op het volgende: 
   • Bedrijf "ABC" heeft 5 licenties van BIM 360 Design. 
   • Bedrijf “DEF” heeft  5 licenties van BIM 360 Design.

  Wanneer bedrijf “ABC” een gebruiker van bedrijf “DEF” uitnodigt, dan zal de gebruiker van bedrijf "DEF" zijn eigen licentie BIM 360 DOCS en DESIGN meebrengen.

  CONCLUSIE: Bij bedrijf “ABC” gaat er geen licentie van het totaal aantal licenties af, zij behouden hun 5 licenties!

    • Special case 1: Twee ontwerppartijen hebben elk 10 licenties Revit én BIM 360 Design. De opdrachtgever, die zelf niet ontwerpt, wil dat beide ontwerppartijen samen werken op zijn hub.
     Hoeveel BIM 360 Design licenties heeft de opdrachtgever zelf nodig om alle ontwerpers van de beide externe bedrijven op zijn hub te kunnen laten samenwerken volgens het 'BYOS' principe?

  CONCLUSIE: De opdrachtgever heeft slechts 1 licentie BIM 360 Design nodig. Hiermee kan hij alle Revit gebruikers van de externe ontwerppartijen laten samenwerken op zijn hub.

    • Special Case 2: Twee ontwerppartijen hebben elk 10 licenties Revit, maar géén BIM 360 Design. De opdrachtgever wil dat de twee ontwerppartijen samen werken op zijn hub en wil zelf BIM 360 Design aanschaffen om uit te delen aan de Revit gebruikers van beide externe ontwerppartijen. BIM 360 Design bestaat uit een cloud component en extra functie toevoegingen aan Revit. Revit is echter een desktop app. Volgens de EULA, mogen licenties van desktop apps niet zomaar aan externen toegekend worden.
     Mag de opdrachtgever in dit geval wel een BIM 360 Design licentie uitdelen aan beide ontwerppartijen?

  CONCLUSIE: Ja, de opdrachtgever mag zijn BIM 360 Design licentie uitdelen.

  BUILD

  • Informatieaanvragen kunnen nu ook op iOS mobile devices worden aangemaakt.
  • Er zijn meer informatievelden beschikbaar voor informatieaanvragen, zoals cost impact, planning impact of prioriteit. 
  • Men kan nu automatisch rapporten genereren van de daglogboeken. Alle gerapporteerde werken, maar ook de werffoto’s, zijn opgenomen in het rapport.
  • Rapporten van incidenten kunnen nu op basis van locatie gefilterd worden. 

  Bijvoorbeeld: toon alle incidenten van verdieping 1 

  COORDINATIE

  • Eén van de voordelen van BIM 360 Coordinate, is het automatisch samenbrengen van de verschillende aspectmodellen tot één virtueel project. Naast de automatisch clash detectie, is een manuele validatie altijd een terugkerend gegeven. Maar wat moet u doen als er tijdens de manuele validatie problemen worden gedetecteerd? 

  Binnen BIM 360 Coordinate kunnen we nu binnen de verzameling van modellen zelf meldingen aanmaken met een zelf te kiezen type, en deze dan naar een verantwoordelijke te sturen.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.