• Blog posts

  Bio

  Door David Lewis

  Inleiding

  Gezien de verschillende stappen die moeten worden afgerond voordat je een corridor kunt bouwen in Civil 3D, kan het behoorlijk frustrerend zijn wanneer je per ongeluk de verkeerde parameters selecteert om jouw corridor te bouwen.... tenzij je weet hoe je de corridor parameters kunt bewerken.

  Gelukkig hoef je de corridor niet te verwijderen nadat je deze hebt gemaakt. Door de parameters van de corridor te veranderen in eigenschappen (properties) van de corridor kun je ervoor kiezen om de componenten van de corridor op verschillende datasets te richten zowel horizontale als verticale baselines, assemblies en het begin of het einde van de regio’s te herdefiniëren.

  Oplossing

  Als je de corridor parameters wilt bewerken, selecteer de corridor om het contextuele ribbon te activeren. Wanneer de ribbon verandert selecteer corridor eigenschappen (Fig. 1).

  Civil_3D_-_Edit_Corridor_Parameters_-_1.PNG

  Hiermee wordt het dialoogvenster Corridor eigenschappen geopend. Selecteer het tabblad Parameters in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster (Fig 2) en ga vervolgens naar het onderdeel dat je wilt wijzigen.

  Civil_3D_-_Edit_Corridor_Parameters_-_2.PNG

  Voorbeeld

  In dit voorbeeld verander ik de verticale baseline. Klik links op de huidige verticale baseline (gemarkeerd met een paarse rechthoek in Fig 2). Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin wordt gevraagd het gewenste profiel te selecteren voor gebruik (Fig. 3). Wanneer  je het gewenste profiel uit de lijst hebt geselecteerd, druk op OK om de wijzigingen te accepteren en toe te passen.

  Civil_3D_-_Edit_Corridor_Parameters_-_3.PNG

  Het programma vraagt of de corridor dient te worden herbouwd voordat de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

  Selecteer "Rebuild the corridor" (Fig. 4) en sluit het dialoogvenster corridor eigenschappen.

  Civil_3D_-_Edit_Corridor_Parameters_-_4.PNG

   

   

   

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.