• Blog posts

  Bio

  Uw Autodesk account, de portal voor het beheer van Autodesk subscriptions, heeft onlangs een belangrijke update gehad. Deze update wordt momenteel in fases uitgerold, op basis van de producten die men gebruikt, het soort licentie en de locatie. Als uw organisatie gebruikt maakt van multi-user producten of eerder aangeschafte single-user versies van Autodesk, ziet u een vernieuwde interface met een nieuwe startpagina, verbeterde zoekmogelijkheden en betere navigatieprestaties, vooral waar u veel gebruikers of contracten hebt.

  Een bijgewerkte startpagina van Autodesk-accounts met klassiek gebruikersbeheer.

  Als u een maintenance licentie heeft en uw product voor de eerste keer switcht naar een single user subscription of een geheel nieuwe single user licentie, dan hebt u toegang tot een verbeterde interface voor gebruikersbeheer. Op de achtergrond heeft Autodesk een belangrijke wijziging aangebracht in de manier waarop licenties voor single user worden geïdentificeerd en geautoriseerd. Het unieke elfcijferige serienummer dat velen van ons kennen waarmee men het product, de versie en de koper van de Autodesk-software identificeert, wordt uitgefaseerd. Deze groep klanten, met nieuwe Autodesk-abonnementen, is de activering van software voor een single user alleen via aanmeldingsprocedure voor gebruikers. Het is niet langer nodig om het juiste serienummer in te voeren bij het installeren of activeren van de software. Nu moet er via het Autodesk-portaal een nieuwe gebruiker per e-mail worden uitgenodigd voor de groep Autodesk-users en hen vervolgens een productsubscription toewijzen. Wanneer zij de Autodesk-software voor de eerste keer starten, wordt hen gevraagd om hun Autodesk user account details in te voeren.

  Voor deze klanten zijn aanvullende opties beschikbaar onder het gedeelte gebruikersbeheer van de portal. Admin rollen vervangen de contractmanager en softwarecoördinator zoals we die op dit moment kennen. Een enkele user met de primaire admin rol is het belangrijkste aanspreekpunt voor het Autodesk-account en kan gebruikers toevoegen, rollen wijzigen en toegang geven tot producten en services. Meerdere gebruikers met de functie Secondary Admin kunnen ook gebruikers aanmaken en toegang toewijzen.

  De nieuwe User Management Interface ondersteunt de primaire en secundaire admin rollen.

  Product gebruikers binnen uw account worden geïdentificeerd met behulp van hun Autodesk-gebruikersaccount, gewoonlijk geassocieerd met een uniek e-mailadres. Wanneer een Admin een nieuwe gebruiker uitnodigt, controleert Autodesk of er een bestaande globale account is gekoppeld aan dat e-mailadres. Als er een van is, kan de gebruiker zijn bestaande gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om de software te verifiëren. Zo niet, dan worden ze uitgenodigd om een account aan te maken en een nieuw wachtwoord te selecteren.

  Het koppelen van gebruikers en producten is nu vereenvoudigd en duidelijker met deze nieuwe gebruikersbeheermodus. Nu kunt u gebruikers koppelen aan producten of producten aan gebruikers.

  Als u producten aan gebruikers wilt toewijzen, klikt u op de naam van de gebruiker in het By User optie onder User Management menu en selecteer een product uit de lijst met beschikbare producten aan de rechterkant van het scherm.

  Producten toevoegen aan gebruikers

  Op dezelfde manier, om gebruikers toe te wijzen aan producten, selecteert u de optie By product en klikt u vervolgens op het product. Rechtsonder in het scherm klikt u op Assign Users en selecteer vervolgens een bestaande gebruiker of voeg een nieuwe gebruiker toe door de voornaam, achternaam en e-mailadres, gescheiden door een komma.

  Gebruikers toevoegen aan producten

  In de loop van dit jaar bestaat het plan om bestaande klanten voor single user over te zetten naar de nieuwe gebruikersbeheerinterface. Als u vragen hebt over de wijzigingen in uw Autodesk-accountportal, bent u uiteraard welkom contact op te nemen met uw accountmanager. 

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.