• Blog posts

  Bio

  By John Van Rijn

  In Civil 3D 2019 zijn niet veel veranderingen op de propertysets t.o.v. de oudere versies.

  Om de “oude” definities te laten werken moet je wel de AeccApplication value veranderden naar 13.0 voor de 2019 versies. 

  Gelukkig zie en hoor je bij Autodesk positieve geluiden, zij vinden dit een belangrijk onderdeel in de BIM-filosofie en uitwisseling van metadata. Bij de aankomende update Civil3d 2019.1 zijn nieuwe “parts” aangekondigd in de property set.

  Overzicht van oude AeccApplication value:

  • 2019 > 13.0
  • 2018 > 12.0
  • 2017 > 11.0
  • 2016 > 10.5

  Een aantal handige commands voor het opstellen en beheren van de propertyset:

  • AECCVERSION

  Tonen huidige versie te gebruiken waarde voor AeccApplication

  • AECPSDAUTOATTACH

  Automatisch koppelen van propertyset aan objecten

  • PropertyDataBrowse

  Geeft weer welke eigenschappen zijn gekoppeld. Hiermee krijg je een globaal beeld van "onzichtbare" gegevens, en het maakt enige gecentraliseerde bewerking mogelijk zonder te hoeven raden waar deze PropertySets zijn gekoppeld.

  civil3d-blog-propertyset-2019.png

  • PropertyRenumberData

  Hernummeren van objects.

  • PropertySetClean  (oude command PropertySetDefClean)

  Dit is de purge voor de propertyset. Het opschonen/verwijderen van  Niet-toepasselijke PropertySets  definities.

  Voorbeeld:

  SurfaceArea2D
  RESULT="--"
  On Error Resume Next
  Set oApp=GetObject(, "AutoCAD.Application")
  Set oCivilApp=oApp.GetInterfaceObject("AeccXUiLand.AeccApplication.13.0")
  Set obj=oCivilApp.ActiveDocument.HandleToObject("[Handle]")
  RESULT=obj.statistics.Area2D

  Of
  RESULT=obj.statistics.Area3D