• Blog posts

  Bio

  By Nick Harris 

  23.png

  Naast de release van de productversies van Autodesk in 2019 is er een nieuwe wijziging in de licentieverlening van de Autodesk Collections. Er is nu geen limiet meer aan het aantal producten die tegelijkertijd op uw computer kunnen worden uitgevoerd, eerder waren dit er slechts twee. Hiermee wordt de gebruikerservaring tussen de Single- en Multiuser licenties gelijkgetrokken.

  De Collections verschillen ook van het eerdere perpetual Design Suite-model, door de gebruiker toe te staan ​​verschillende versies van een product uit een collectie te lanceren met slechts één licentie. Als u bijvoorbeeld tegelijkertijd een Revit 2016 en een Revit 2018 lanceert, worden twee licenties gebruikt, door middel van een pool van genetwerkte Autodesk Building Design Suite-licenties. Met Collecties wordt nu slechts één licentie verbruikt. Dit kan voor de begroting van een bedrijf of een IT-afdeling een zeer belangrijke reden zijn om over te stappen van Suites of zelfs van een enkel product over te stappen naar een Collection. Het ontneemt de kopzorgen van het ontwikkelen van complexe licentieaankoop- en implementatiestrategieën waarbij single-users verschillende wensen hebben.

  Bij het switchen naar Collections kan er nog steeds worden gekozen voor een single- of Multi-user subscription.

  Hieronder volgen een aantal punten die bij deze keuze van belang zijn.

  Single-user subscription:

  • Werkt als bestaande single-user subscription
  • Het maakt gebruik van cloud-gebaseerde authenticatie en licenties
  • Een gebruiker wordt toegewezen aan de gehele Industry Collection en niet aan afzonderlijke producten
  • Een licentie kan niet aan meerdere gebruikers worden toegewezen
  • De desbetreffende gebruiker heeft volledige toegang tot de desktop en services
  • Alleen de desbetreffende gebruiker heeft toegang tot de cloudservices
  • Er is één serienummer voor alle producten in een Industry Collection; elk product heeft een unieke productsleutel
  • Er kan maximaal 30 dagen aaneen offline gebruik worden gemaakt, voordat het product één keer opnieuw verbinding moet maken met de Autodesk-verificatieservice.
  • Een internetverbinding is vereist

  Multi-user subscription:

  • Werkt als bestaande multi-user subscription
  • Mogelijkheid om individuele producten te downloaden en te distribueren
  • Bij een Industry Collection-licentie kan slechts één gebruiker tegelijkertijd toegang tot de Collection krijgen
  • Kan andere multi-user licenties combineren met Industry Collection-licenties
  • Er moet een licentiebestand worden gegenereerd voor Collection van meerdere gebruikers
  • Eén serienummer voor alle producten; elk product heeft een unieke productsleutel
  • De desbetreffende gebruiker heeft volledige toegang tot de cloudservices
  • Beheerders kunnen toegang tot specifieke cloudservices toewijzen of weigeren
  • Maximaal drie gebruikers kunnen worden toegewezen aan een cloudservice, dit is om de managementoverhead te verminderen waar sprake is van integrale werkprocessen
  • Een internetverbinding is niet vereist

   

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.